آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 187
تعداد پذیرش 52
تعداد عدم پذیرش 88

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 112
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 28255
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 178 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 39 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 158 روز
درصد پذیرش 28 %