نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جمعیت‌شناسی، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

2 دانشیار جمعیت‌شناسی، محقق در دانشگاه ملبورن استرالیا

3 استاد جمعیت‏‌شناسی، دانشگاه تهران و استاد افتخاری دانشگاه ملبورن استرالیا

چکیده

یکی از عوامل اساسی کاهش باروری به سطح پایین و بسیار پایین، تأخیر در ازدواج و فرزندآوری است. هدف اساسی این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر فاصله بین ازدواج تا تولد اولین فرزند در شهر تهران با استفاده از مدل‌های سابقه رخداد وقایع است. حجم نمونه، 456 زن ازدواج‌کرده 49-15 ساله شهر تهران است. به‌منظور برآورد فاصله بین ازدواج تا تولد اول، از روش کاپلان مایر و برای شناسایی عوامل مؤثر بر آن، از مدل بقای لوگ لوجستیک با شکنندگی مشترک گاما استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد، میانه فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول، 33 ماه است. تأخیر در انتقال به مادری، از ویژگی‌های کوهورت‌های ازدواجی اخیر است. فاصله تولد اول برای زنان با تحصیلات دیپلم و کمتر (765/0=TR) نسبت به تحصیلات دانشگاهی، کوتاه‌تر است. زنانی که در سن بالاتری ازدواج کرده‌اند، در فاصله کوتاه‌تری، فرزند اول خود را به‌دنیا آورده‌اند. زنان شاغل در فاصله طولانی‌تری فرزند اول خود را به‌دنیا آورده‌اند (301/1=TR). به‌طور کلی زمان‌بندی موالید، با سایر حوزه‌های زندگی از جمله وضعیت شغلی و تحصیلی زنان پیوند دارد. ایجاد زمینه‌ای برای هماهنگی بین اشتغال، تحصیل و فرزندآوری تأثیر عمده‌ای در برنامه‌ریزی صحیح برای طرح‌های افزایش جمعیت و تسهیل ایده‌آل‌های باروری زوجین خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determinants of First Birth-interval in Tehran Using Event History Models

نویسندگان [English]

  • Hajiieh Bibi Razeghi Nasrabad 1
  • Meimanat Hosseini-Chavoshi 2
  • Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi 3

1 Associate Professor in Demography, National Population & Comprehensive Management Institute, Tehran, Iran

2 Associate Professor in Demography, University of Melbourne, Australia

3 Professor of demography, University of Tehran, Iran, & Honorary Professor, University of Melbourne, Australia

چکیده [English]

Postponement of childbearing is one of the main factors in reducing fertility to low and very low levels. This paper aimed to determine the effective factors on first birth interval in Tehran using event history models. The sample comprised of 456 married women aged 15-49 years old in Tehran city. The Kaplan-Meier test was used to estimate the first birth interval. The gamma shared frailty distributions with log logistic model was employed to analyze its determinants. The results showed the median first birth interval to be 33 months. Postponement of childbearing was  a feature of recent marital cohorts. First birth interval was shorter for women with a diploma and less (TR= 0.746) than for women with a college education. Employed women gave birth to their first child longer than other women (TR= 1.31). Women who married at an older age gave birth to their first child in a shorter interval compared to younger women. In general, birth timing is related to other areas of life, including women's employment and educational status. Creating a platform for coordination between employment, education, and childbearing will have a major impact on pro-natalist programs  and facilitating couples' fertility ideals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postponement of childbearing
  • Fertility
  • First Birth
  • Marriage
  • Survival Function
  • Frailty
باقری آرزو و مهسا سعادتی (1398). عوامل مؤثر بر فاصله بین موالید اول و دوم زنان 49-15 ساله شهر تهران، مجله تخصصی اپیدمیولوژی شهر تهران، دوره 15، شماره ، صص: 76-68.
رازقی نصرآباد حجیه‌بی‌بی، حسینی چاووشی، میمنت و محمدجلال عباسی‌شوازی (1398). رابطه نگرش و تقسیم کار جنسیتی با فاصله تولد اول و دوم در شهر تهران، طرح پژوهشی، تهران: مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
رازقی نصرآباد، حجیه بی بی و زینب حسینی (1398). مطالعه تجربه ایفای هم‌زمان نقش شغلی-خانوادگی در ماداران شاغل دارای فرزند خردسال، جامعه‌شناسی کاربردی، دوره 30 ، شماره3 ، صص134-109
 رحیمی‌فروشانی عباس، مریم کاظمی، امین قنبرنژاد، محمدرضا اشراقیان و فرشته مجلسی (1395). بررسی عوامل مؤثر بر فاصله ازدواج تا تولد اول با استفاده از مدل رگرسیونی کاکس، مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)، دوره 22، شماره 3، صص 264-255.
زارع، نجف، مجتبی سلطانی، مهراب صیادی و عبدالرضا رجائی فرد (1393). بررسی عوامل مؤثر بر فاصله‌گذاری بین زایمان‌ها در مناطق روستایی شهرستان زرین‌دشت (استان فارس)، طب جنوب. دوره 17، شماره 6، صص  ۱۱۴۳-۱۱۵۲.
ساکی مالکی، امل،  ابراهیم حاجی‌زاده و کامبیز احمدی (1391). مدل وایبل با اثرات شکنندگی در تحلیل بقای مبتلایان به سرطان کولورکتال، علوم آماری، دوره 6، شماره 1، صص 82-69.
سعادتی مهسا و آرزو باقری (1398) تحلیل فواصل موالید با استفاده از مدلهای سابقه رخداد وقایع، طرح پژوهشی، تهران: مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.
سعادتی مهسا، آرزو باقری و حجیه‌بی‌بی رازقی‌نصرآباد (1394). زمان وقوع تولد اولین فرزند و تعیین‌کننده‌های آن در استان سمنان با استفاده از مدل پارامتری بقا، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، سال 10، شماره 19، صص 87-63.
صادقی، رسول و زهرا  شهابی (1398). تعارض کار و مادری: تجربه گذار به مادری زنان شاغل شاغل در شهر تهران، جامعه شناسی کاربردی ، دوره 30 ، شماره ، صص 104-91 .
صادقی، رسول و همکاران (1399) مطالعه تطبیقی سیاست‌ها و برنامه‌های افزایش باروری در کشورهای منتخب،  طرح پژوهشی، تهران: مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.
عباسی‌شوازی، محمدجلال و حجیه‌بی‌بی رازقی‌نصرآباد (1389). الگوها و عوامل مؤثر بر فاصله ازدواج تا اولین تولد در ایران، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، شماره 9، صص 107-75.
عباسی‌شوازی، محمدجلال و میمنت حسینی‌چاوشی (1392). تحولات باروری در ایران در چهار دهه اخیر: کاربرد و ارزیابی روش فرزندان خود در برآورد باروری با استفاده از داده‌های سرشماری 1365، 1375، 1385 و 1390. پژوهشکده آمار، مرکز آمار ایران، تهران.
عباسی‌شوازی، محمدجلال، حجیه‌بی‌بی رازقی‌نصرآباد و میمنت حسینی‌چاوشی (1398). تحولات باروری در پنج استان منتخب ایران 1396، طرح پژوهشی، تهران: مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و موسسه ملی تحقیقات سلامت.
علی‌اکبری خویی، رضا، عنایت‌اله بخشی، آذیتا آذر کیوان و اکبر بیگلریان (1394). تحلیل بقاء بیماران تالاسمی ماژور با استفاده مدلهای پارامتری و نیمه پارامتری بقاء، مدیریت سلامت، دوره 18، شماره 59، صص 83-91.
قدیمی محمودرضا، محمود محمودی، کاظم محمد، مصطفی حسینی و محبوبه  رسولی (1390). عوامل مؤثر بر بقا بیماران مبتلا به سرطان معده با استفاده از مدل‌های شکنندگی. پایش، دوره 10، شماره 4، صص 524-515.
کشاورز، حمید، منصور حقیقتیان و خدیجه توسلی دینانی (1392). بررسی عوامل مؤثر بر فاصله بین ازدواج و فرزندآوری (مطالعه موردی: زنان متأهل 49-20 ساله شهر اصفهان، جامعه شناسی کاربردی، دوره 24، شماره 2، صص 125-111.
مرکز آمار ایران (1399). شیب نزولی میزان باروری کل ایران از ٩٦ تا 98، درگاه اینترنتی مرکز آمار ایران، خبر 31 تیر 1399، https://www.amar.org.ir/news/ID/13003
Ahamme B., Kabir R., Abedin M., Ali M., Islam A (2019). Determinants of different birth intervals of ever married women: Evidence from Bangladesh, Clinical Epidemiology and Global Health, 450–456.
Becker, G. S. (1981). ATreatise on the Family, Cambridge, Mass: Harvard University Pree.
Billari, F. C., Liefboer, A. C., Philipov, D. (2006). The Postponement of Childbearing in Europe: Driving Forces and Implication, Vienna Yearbook of Population Research: 1-17.
Dykstra, P. A. and Van Wissen, L. J. G. (1999). Introduction: The life course approach as an interdisciplinary framework for population studies". In: Van Wissen, L.J.G. and Dykstra, P.A., editors. Population issues. An Interdisciplinary Focus. New York: Kluwer Academic :1-22.
Easterlin, R. A. (1980) Birth and Fortune the Impact of Numbers on Personal Welfare. Basic Books, Inc.  Publishers, New York.
Edwards, M. E. )2002(. Education and Occupations: Reexamining the Conventional Wisdom about Later First Births among American Mothers." Sociological Forum 17: 423-443.
Gillespi, R. (2001). Reproduction: implications for health and social needs Contextualizing voluntary childlessness within a postmodern model of reproduction: implications for health and social needs, Critical Social Policy 21; 139
Goldstein, J. R, (2006). How Late Can First Births Be Postponed? Some Illustrative Population-level Calculations, Vienna Yearbook of Population Research: 153-165.
Hosmer, D. W. and Lemeshow, S. (1999), Applied Survival Analysis, John Wiley, New York.
Hagestad, G. O., Call, V. R. A. (2007). Pathways to Childlessness: A Life Course Perspective, Journal of Family; 28(‌10): ‌1338-1361.
Henz, U. (2008). Roles and values of children: Childless couples in East and West Germany, Demographic Research, 19(39):1452-1499.
Hirschman, C, (1985) "Pre, Premarital Socioeconomic Roles and the Timing of Family formation: A Comparative Study of five Asian Societies", Demography 22: 35-60.
Hoem, J. M., Neyer, G., and Andersson, G. (2006). Education and childlessness: The relationship between educational field, educational level, and childlessness among Swedish women born in 1955-59. Demographic Research, 14(15), 331-380.
Hougaard P (1991). Modeling heterogeneity in survival data. Applied Probability; 28: 695-701.
Hougaard P (2000). Analysis of Multivariate Survival Data. 1 st Edition, Springer-Verlag Inc: New York.
Islam, H. (2013). An Analysis of birth intervals in. Bangladesh using frailty models. Journal of the Asiatic Society. Bangladesh, Sci. 42(2): 243-249.
Kleibaum David G, Klein M. (2012). Survival analysis: a self-learning text. 3rd ed. New York: Springer 326-327.
Klein JP, Moeschberger ML (2003). Survival analysis: techniques for censored and truncated data. 1 st Edition, Springer-Verlag Inc: New York.
Leber Herr, J. (2016), Measuring the effect of the timing of first birth on wagesJournal of Population Economics, 29, (1): 39-72
McDonald, P., M. Hosseini-Chavoshi, and Abbasi-Shavazi, M. J. (2015). Assessment of Iranian fertility trends using parity progression ratios, Demographic Research”, 32 (58):1581−1602.
Mensch, B. S., Ibrahim, B. L., Lee, S. M., & El-Gibaly, O. (2003). Gender-role attitudes among Egyptian adolescents. Study Family Planning, 34(1), 8– 18.
Nomaguchi, K. (2003). Determinants of having a first and second Child among Japanese Married women in recent Cohorts, Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate school of the University of Maryland at college Park in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of Philosophy.
Perperoglou, A., Van Houwelingen H. C. and Henderson, R. (2006). A Relaxation of the Gamma Frailty (Burr) Model, Statistis in Medicine, 25, 4253-4266.
Stanow, G., & Bracher, M. (2001). Deferment of the first birth and fluctuating fertility in Sweden. European Journal of Population, 17: 343-363.
Stier, H., Sela-Dotan, (2007). Timing of Childbirth and Employment Consequences: The Israeli Case. Prepared for presentation at the Brno Meeting of ISA-RC28 on Social Stratification: 24-27.
Surkyn J, Lesthaeghe, R. (2004). Value Orientations and the Second Demographic Transition (SDT) in Northern, Western and Southern Europe: An Update, Demographic Research 3(3).
Ryder, N. (1965). The Cohort as a Concept in the Study of Social Change, American Sociological Review, 1965; 30: 843-861.
Tropf, F.C., Mandemakers J. J. (2017). Is the Association Between Education and Fertility Postponement Causal? The Role of Family Background Factors, Demography, 54(1):71–91.
Trussell, J., Menkrn, J. (1978). ‌Early Childbearing and Subsequent Fertility. Family Planning Perspectives,  10(4): 209–218.
Uunk W, Kalmijn M, Muffels R. (2005). The Impact of Young Children on Women’s Labour Supply: A Reassessment of Institutional Effects in Europe, Acta Sociologica, 48 (1): 41-62.
Willekens, F. (1999). "The life course: Models and analysis". In: Van Wissen, L.J.G. and Dykstra, P.A., editors. Population Issues. An Interdisciplinary Focus. New York: Kluwer Academic: 23- 52.