اهداف نشریه

  • انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در حوزه جمعیت­‌شناسی در سطح ملی و بین المللی؛
  • اشاعه و انتشار جدیدترین یافته‌­های پژوهشگران و محققان در حوزه مطالعات جمعیتی؛
  • ارائه نوآوری­‌های روش شناختی در حوزه مطالعات جمعیت شناسی؛
  • کمک به پیشبرد و ارتقای تولید علم و دانش جمعیت‌شناسی در کشور؛  
  • رصد تحولات و سیاست‌های جمعیتی کشور؛
  • شناخت مسائل و چالش‌های جمعیتی کشور و ارائه راه­‌حل­‌های سیاستی.

چشم‌انداز نشریه

  • به‌روزترین و مؤثرترین مرجع انتشار مقاله های  علمی- پژوهشی، مسئله محور و کاربردی در حوزه جمعیت‌شناسی در کشور.