نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
توکل آقایاری هیر جمعیت و سلامت گروه علوم اجتماعی/ دانشگاه تبریز
محسن ابراهیم پور میر هیأت علمی
مرضیه ابراهیمی خانواده گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی
زهرا اجاق سیاست‌های جمعیتی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات
علی­ یار احمدی جمعیت و سلامت بخش جامعه شناسی وبرنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز
مریم اردبیلی مرکز تحقیقات سلامت معنوی- دانشگاه علوم پزشکی قم- قم- ایران
علاء الدین ازوجی اشتغال سازمان برنامه و بودجه مامور در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
نصیبه اسمعیلی باروری دانشگاه تهران
یونس اکبری عضو هیئت علمی
محمد امیرپناهی سیاست‌های جمعیتی استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی باسخا اقتصاد جمعیت عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
آرزو باقری آمار دانشیار گروه روشهای آماری و مدلسازی جمعیت موسسه مطالعات جمعیتی
محمدرضا برومندزاده جمعیت و سلامت دانش‌آموخته دکتری جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران
میلاد بگی خانواده گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
فریبا بنی هاشمی طلاق مدیر کل دفتر صنعت معدن و زیربنایی
شیوا پروائی سالخوردگی جمعیت دانشگاه تهران
ستار پروین دانشیار مددکاری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
سهیلا پروین اقتصاد جمعیت عضو هیات علمی
ابوالقاسم پوررضا جمعیت و سلامت استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
علی اکبر تاج مزینانی جمعیت و رفاه اجتماعی دانشیار سیاست گذاری اجتماعی، گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
فاطمه ترابی جمعیت و خانوار دانشیار جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران
محمد ترکاشوند مرادآبادی آمار، مرگ‌ومیر عضو هیأت علمی دانشگاه یزد
علی جنادله عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
کرم حبیب‌پور گتابی جمعیت و توسعه پایدار گروه جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی
ملیحه حدادمقدم اقتصاد جمعیت اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، تهران، ایران
حاتم حسینی باروری دانشیار جمعیّت‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا
سیمین حسینیان استاد گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا
سعید خانی باروری گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
اردشیر خسروی باروری گروه فناوری و اطلاعات، معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
فریده خلج‌آبادی فراهانی جمعیت و سلامت عضو هیات علمی گروه جمعیت و سلامت موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت
احمد دراهکی باروری گروه جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
حجیه بی­ بی رازقی نصرآباد باروری مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور
حمیدرضا ربیعی دستجردی جمعیت‌شناسی فضایی پژوهشگر ماری کوری، دانشکده علوم کامپیوترو مرکز ملی هوش مصنوعی ایرلند ، دانشگاه ملی ایرلند کالج دوبیلن
ولی­ اله رستمعلی‌زاده مهاجرتهای داخلی و شهرنشینی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
مرجان رشوند ازدواج و همسرگزینی استاد مدعو دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی
مهدی رضایی باروری، سالخوردگی جمعیت عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
زهرا رضایی قهرودی آمار University of Tehran
علی روحانی استادیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
پریسا ریاحی اقتصاد جمعیت مشاور معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی
نسیبه زنجری جمعیت و رفاه اجتماعی، سالخوردگی جمعیت، سالخوردگی جمعیت و مناسبات بین نسلی مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
محمد ساسانی‌پور مرگ‌ومیر موسسه مطالعات جمعیتی
مهسا سعادتی آمار موسسه مطالعات جمعیتی
سعیده سعیدی عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
ناهید سلیمی خانواده هیئت علمی / پژوهشکده زن و خانواده
جواد شجاعی شورای عالی انقلاب فرهنگی
منصور شریفی مدیر گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، استان سمنان
مهری شمس قهفرخی فرزندآوری استادیار/گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان
سعیده شهبازین مهاجرت کارگروه مهاجرت. موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
محمد شیری سالخوردگی جمعیت پژوهشکده آمار
رسول صادقی مهاجرت دانشیار، گروه جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
بهرام صلواتی مهاجرتهای بین‌المللی و پناهندگی مدیر رصدخانه مهاجرت ایران
حسین ضرغامی سالخوردگی جمعیت و مناسبات بین نسلی پژوهشگر حوزه مطالعات جمعیتی
حسین طهماسبی مقدم آمایش سرزمین دانشگاه زنجان، گروه جغرافیا
محمدجلال عباسی‌شوازی باروری استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران
عادل عبدالهی فرزندآوری استادیار جامعه شناسی توسعه اقتصادی، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
امیر عرفانی باروری استاد جمعیت‌شناسی و جامعه شناسی دانشگاه نیپیسینگ کانادا
علی عزیزی جمعیت، محیط زیست و توسعه پایدار استادیار موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
عباس عسکری ندوشن خانواده عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
ملیحه علی مندگاری طلاق دانشیار جمعیت شناسی و عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
حسن عینی زیناب جمعیت و سلامت هیات علمی
داود عیوضلو برنامه ریزی شهری پژوهشگر حوزه مهاجرت
احمد غیاثوند ازدواج و همسرگزینی، خانواده معاون آموزشی دانشکده علوم اجتماعی _ عضو پیوسته گروه جمعیت شناسی _ مدیر گروه پژوهشی مطالعات رصد و سیاست گذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات
الهام فتحی جمعیت و سلامت مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری، رییس گروه آمارهای جمعیت و سلامت
ایوب فرامرزی اقتصاد جمعیت، جمعیت و اشتغال پژوهشکده آمار
یعقوب فروتن خانواده دانشیار جمعیت شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران، بابلسر
سید احمد فیروزابادی مهاجرت دانشیار جامعه‌شناسی، گروه توسعه و سیاست‌گذاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
علی قاسمی اردهایی مهاجرتهای داخلی و شهرنشینی دانشگاه پیام نور
شفیعه قدرتی جمعیت و سلامت دانشگاه حکیم سبزواری، مرکز پژوهشی علوم جغرافیا و مطالعات اجتماعی
زهرا قربانی سرمایه انسانی و بازار کار دانش‌آموخته دوره دکتری جمعیت‌شناسی، دانشگاه تهران
شهلا کاظمی‌پور خانواده دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران
زینب کاوه‌فیروز سالخوردگی جمعیت عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی
جعفر کردزنگنه جمعیت و خانوار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور استان خوزستان
سیده زهرا کلانتری بنادکی روش‌ها و مدل‌سازی جمعیت پژوهشگر گروه آموزشی آمار و مدلسازی موسسه مطالعات جمعیت
مهدیه محمدتقی زاده خانواده استادیار مطالعات زنان - حقوق زن در اسلام، گروه مطالعات زنان، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
حسین محمودیان مهاجرت گروه آموزشی جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
سراج الدین محمودیانی مهاجرت دانشگاه شیراز
فاطمه مدیری خانواده دانشیار جامعه شناسی، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
محمود مشفق مهاجرتهای داخلی و شهرنشینی عضو هیئت علمی گروه جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
نادر مطیع حق شناس اشتغال عضو هیات علمی/ موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
راضیه معصومی جمعیت و سلامت دانشیار گروه مامایی و سلامت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
حسین منصوریان جمعیت‌شناسی فضایی گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران
وحید مهربانی اقتصاد جمعیت استادیار گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه تهران
بهناز موحدی مهاجرتهای بین‌المللی و پناهندگی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران
حسین میرزائی مهاجرت استادیار و مدیر گروه آموزشی مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد میرزایی جمعیت و توسعه پایدار گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران
آرش نصر اصفهانی سیاست‌های جمعیتی استادیار جامعه شناسی، اداره کل مطالعات اجتماعی شهرداری تهران
اسداله نقدی مهاجرتهای داخلی و شهرنشینی دانشگاه بوعلی سینا جامعه شناسی
رضا نوبخت مهاجرتهای داخلی و شهرنشینی دانشگاه پیام نور، فارس، لامرد
لیلی نیاکان اقتصاد جمعیت معاون پژوهشی/پژوهشکده بیمه
محمد وصال