نویسنده گرامی

توجه داشته باشید که رعایت مفاد و دستورالعمل ذیل در تنظیم و ارسال مقاله، می‌تواند کاهش احتمال رد مقاله در مرحله ابتدایی و یا برگشت آن به نویسنده را به دنبال داشته باشد. رعایت این دستورالعمل باعث تسریع ارسال مقاله به روند داوری خواهد شد.

 

1) نکات مهم در ارتباط با تنظیم و ارسال مقاله به نشریه مطالعات جمعیتی

-        لازم است محتوای مقاله در جهت اهداف و موضوعات مورد نظر نشریه مطالعات جمعیتی باشد.

-        در این نشریه، مقالات «علمی پژوهشی»، «علمی کاربردی» و «علمی ترویجی» چاپ می‌شوند.

-        نویسنده عهده‌دار مکاتبات (نویسنده مسئول) حتماً باید عضو هیئت علمی دانشگاه باشد. درغیراین‌صورت، مقاله در مرحله اول رد خواهد شد.  در مقالاتی که نویسنده اول مقاله دانشجویان هستند، حتماً لازم است نویسنده مسئول، عضو هیئت علمی باشد.

-        مقاله نباید قبلاً در مجله دیگری چاپ شده یا به‌طور همزمان به مجله دیگری ارسال شده باشد. درغیراین‌صورت، از روند داوری در این نشریه خارج می‌شود.

-        مقاله باید به‌طور کامل بر اساس ساختار و شیوه تنظیم و نگارش که در ادامه به آن پرداخته می‌شود تنظیم شده و به‌طور معمول، به‌همراه چکیده، پانوشت‌ها، منابع و پیوست‌ها باید بین 8000 تا 10000 کلمه باشد. در غیر این‌صورت، مقاله به نویسندگان بازگردانده خواهد شد.

-      در نشریه مطالعات جمعیتی، مطابق با «آیین‌نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مبلغ  5/000/000  ریال از نویسندة مسئول دریافت می‌شود. این هزینه بابت فرایند داوری، ویراستاری، صفحه‌آرایی و چاپ مقاله بوده و در پایان فرایند داوری و به هنگام اعلام پذیرش مقاله دریافت می‌شود. مقالاتی که در فرایند داوری رد می‌شوند مشمول پرداخت هزینه نمی‌شوند.  لازم است مبلغ مذکور از طریق حساب شماره  4001023803014284 و یا شماره شبای IR600100004001023803014284   به حساب درآمد اختصاصی مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور نزد بانک مرکزی واریز شود. این مبلغ از طریق شعب بانک‌های مختلف قابل واریز است. 

-        چاپ مقاله در این نشریه منوط به تأیید داوران (حداقل دو داور) و در نهایت تأیید هیئت تحریریه است.

-        مسئولیت مطالب مندرج در مقاله‌ها بر عهده نویسنده/ نویسندگان است.

 

2) ثبت اطلاعات نویسنده / نویسندگان مقاله در سامانه و ارسال مقاله

-        نویسنده مسئول می‌بایست اطلاعات خواسته شده برای تمامی نویسندگان را به‌طور کامل در سامانه وارد نماید (به ترتیب نویسندگان مقاله).

-        لازم است رتبه علمی نویسنده به‌طور دقیق ثبت شود (دانشجو، مربی، استادیار، دانشیار و استاد). درج عبارت کلی «عضو هیئت علمی» کافی نیست. 

-        از درج ایمیل های غیرفعال (Expired) یا ایمیل‌هایی که نویسنده به آنها رجوع نمی‌کند خودداری گردد. حتماً پیش از تکمیل فرم، ایمیل‌ها با دیگر نویسندگان مقاله چک شود.

-        مشخصات ثبت شده نویسندگان در سامانه نشریه (فایل با نام،  شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، وابستگی سازمانی و ایمیل) باید کاملاً منطبق با مشخصات درج شده در مقاله باشد.

-        فایل‌های هر مقاله فقط باید یک بار بارگذاری شود تا یک کد منحصر به آن مقاله دریافت شود. بارگذاری یک مقاله طی دو مرحله و با دو کد متفاوت، بررسی مقاله را به تعویق خواهد انداخت.

 

3) فایل‌هایی که نویسنده مسئول باید از طریق سامانه ارسال نماید:

1. فایل اصل مقاله (بدون نام و مشخصات نویسنده / نویسندگان):       

-        نام این فایل باید «اصل مقاله بدون نام» باشد؛

-        این فایل باید فاقد هرگونه نام و نشانی از نویسنده / نویسندگان در داخل متن باشد. به‌نحوی که هویت نویسنده / نویسندگان برای داوران قابل شناسایی نباشد؛

-        این فایل باید به ترتیب شامل بخش‌های روبرو باشد:  عنوان انگلیسی مقاله، چکیده انگلیسی (150 تا 200 کلمه)، کلیدواژه‌های انگلیسی، عنوان فارسی مقاله، چکیده فارسی (150 تا 200 کلمه)، کلیدواژه‌های فارسی (5 تا 7 کلیدواژه)، مقدمه، مبانی نظری، پیشینه تجربی، روش و داده‌های تحقیق، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، منابع فارسی و انگلیسی.  

 2. فایل اصل مقاله (با نام و مشخصات نویسنده / نویسندگان):         (لینک دانلود فایل الگوی تنظیم مقاله)

-        نام این فایل باید «اصل مقاله با نام» باشد؛

-        این فایل باید به ترتیب محتوی بخش‌های روبرو باشد:  عنوان انگلیسی، نام و نام خانوادگی انگلیسی نویسنده / نویسندگان به همراه پانویس مشخصات کامل آنها به زبان انگلیسی، چکیده انگلیسی (150 تا 200 کلمه و کاملاً مطابق با چکیده فارسی)، کلیدواژه‌های انگلیسی (5 تا 7 کلیدواژه)، عنوان فارسی، نام و نام خانوادگی فارسی نویسنده / نویسندگان به همراه پانویس مشخصات کامل آنها به زبان فارسی، چکیده فارسی (150 تا 200 کلمه)، کلیدواژه‌های فارسی (5 تا 7 کلیدواژه)، مقدمه، مبانی نظری، پیشینه تجربی، روش و داده‌های تحقیق، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، منابع فارسی و انگلیسی.

 

3. فرم تعارض منافع و تعهدنامه اخلاقی         (لینک دانلود فرم)

-        فرم تعارض منافع و تعهدنامه اخلاقی، توافق نامه‏ای است که نویسنده / نویسندگان مقاله اعلام می‏کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده، به‌طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده‏ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده‏اند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده‏اند.

-        مسئولیت گزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدة نویسندة مسئول است.

-        در صورت احراز عدم پایبندی نویسنده / نویسندگان به اصول اخلاق علمی، این نشریه هرگونه اقدام حقوقی ملی و بین المللی را حق خود می‌داند.

-        مطالعه و امضای این فرم توسط همه نویسندگانی که نامشان در مقاله آمده الزامی است و امضا از طرف دیگران قابل پذیرش نیست. در صورت عدم دسترسی به دیگر نویسندگان، امضای اسکن شده آنها در فایل درج گردد.

-        لازم است این فرم پس از تکمیل، امضا‌ شده و به‌عنوان فایل تکمیلی/ اضافی بارگذاری و ارسال شود تا برای داوران قابل رؤیت نباشد.

-        فرم را از طریق لینک بالا دانلود نمایید.

-        این فرم فقط در اولین بارگذاری مقاله در سامانه ارسال می‌شود.

 

4. سایر فایل‌ها

-        لازم است نویسندگان گرامی فایل‌های دیگری که به فرایند داوری مقاله کمک می‌کنند را نیز ارسال نمایند. این فایل‌ها می‌تواند شامل برخی خروجی‌های نرم افزار استفاده شده برای تحلیل داده‌ها باشد که در مقاله نمی‌آید اما رؤیت آن توسط داور مفید یا نیاز است. یکی دیگر از این فایل‌ها، فایل «پاسخ به داوران» است که بعد از هر مرحله از داوری، از طرف دفتر نشریه به نویسنده ارسال می‌شود و لازم است نویسنده آن را تکمیل و ارسال نماید. نویسنده همچنین می‌تواند فایل «نامه به سردبیر» و... را نیز از این طریق ارسال نماید.

 

 4) ساختار مقاله

-        لازم است مقالات ارسالی به نشریه از ساختار ذیل تبعیت نمایند: 

عنوان مقاله به زبان انگلیسی

-        تعداد کلمه‌های به‌کار‌رفته در عنوان بین 10 تا 15 کلمه باشد.

-        عنوان مقاله باید دقیق، کوتاه و گویا باشد و بیان‌کننده محتوا و هدف اصلی تحقیق باشد.

اسم نویسنده / نویسندگان به زبان انگلیسی

-        اسامی انگلیسی نویسندگان مقاله می‌بایست به ترتیب در ذیل عنوان انگلیسی مقاله بیاید و برای همه اسامی، رتبه علمی و وابستگی سازمانی/دانشگاهی و همچنین آدرس ایمیل آنها در پانوشت درج شود (به زبان انگلیسی). لازم است رتبه علمی نویسنده به‌طور دقیق ثبت شود (مثل: دانشجو، مربی، استادیار، دانشیار و استاد). درج عبارت کلی «عضو هیئت علمی» کافی نیست. دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌بایست قبل از ارسال مقاله از قوانین دانشگاه محل تحصیل خود در شیوه پانوشت مقاله آگاهی کامل را کسب نمایند.

-        در صورتی که نویسنده به سازمان خاصی وابسته نیست، مدرک تحصیلی وی در پانوشت بیاید (مثال: دانش‌آموخته دکتری رشته جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران)

-        توجه نمایید که بعد از ارسال مقاله به فرایند داوری، اضـافه کـردن نویسنده دیگر به مقاله و تغییر مرتبه علمی نویسنده / نویسندگان امکان‌پذیر نیست.

چکیده انگلیسی

-        چکیده انگلیسی در قالب یک پاراگراف و پس از اسامی نویسنده / نویسندگان می‌آید.  

-        تعداد کلمات چکیده باید بین 150 تا 200 کلمه باشد.

-        چکیده باید ضمن رعایت اختصار، به روشنی گویای محتوای مقاله باشد. لازم است در چکیده به هدف/ مسئله، روش تحقیق، جامعه آماری و نمونه تحقیق، داده‌های تحقیق، نتایج و همچنین نتیجه‌­گیری اشاره شود.

-        لازم است چکیده انگلیسی برگردان کاملی از چکیده فارسی باشد و درصورت تغییر و بازنگری چکیده فارسی در مراحل داوری، تغییرات در چکیده انگلیسی نیز اعمال شود. از آنجا که چکیده انگلیسی مقاله مورد داوری قرار می‌گیرد، بسیار مهم است که با واژگان و گرامر صحیح نگارش شود.

کلیدواژه‌های انگلیسی

-        تعداد کلیدواژه‌ها بین 5 تا 7 مورد باشد.

-        کلمات کلیدی انگلیسی و فارسی می‌بایست معادل هم باشند.

عنوان مقاله به زبان فارسی

-        تعداد کلمه‌های به‌کار‌رفته در عنوان بین 10 تا 15 کلمه باشد.

-        عنوان مقاله باید دقیق، کوتاه و گویا باشد و نشان‌دهنده محتوای مقاله باشد.

-        در صورتی که مؤسسات، سازمان‌ها و یا اشخاصی در به ثمر رسیدن تحقیق و یا بهتـر انجـام شـدن فعالیـت‌هـای تحقیق تأثیرگـذار بوده‌اند (حمایت مادی و معنوی)، نویسنده می‌تواند در پایان عنوان مقاله، پانوشت ایجاد نموده و در پایین صفحه از این فعالیت‌ها قدردانی نماید. البته لازم است این بخش در بررسی اولیه مقاله حذف شود و در صورت پذیرش مقاله، در زمان ویراستاری و صفحه‌آرایی اضافه شود.

اسم نویسنده / نویسندگان به زبان فارسی

-        اسامی انگلیسی نویسندگان مقاله می‌بایست به ترتیب در ذیل عنوان فارسی مقاله بیاید و برای همه اسامی، رتبه علمی و وابستگی سازمانی/دانشگاهی و همچنین آدرس ایمیل آنها در پانوشت درج شود (به زبان فارسی). لازم است رتبه علمی نویسنده به‌طور دقیق ثبت شود (مثل: دانشجو، مربی، استادیار، دانشیار و استاد). درج عبارت کلی «عضو هیئت علمی» کافی نیست. دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌بایست قبل از ارسال مقاله از قوانین دانشگاه محل تحصیل خود در شیوه پانوشت مقاله آگاهی کامل را کسب نمایند.

-        در صورتی که نویسنده به سازمان خاصی وابسته نیست، مدرک تحصیلی وی در پانوشت بیاید (مثال: دانش‌آموخته دکتری رشته جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران).

-        توجه نمایید که بعد از ارسال مقاله به فرایند داوری، اضـافه کـردن نویسنده دیگر به مقاله و تغییر مرتبه علمی نویسنده / نویسندگان امکان‌پذیر نیست.

چکیده فارسی

-        چکیده فارسی در قالب یک پاراگراف و پس از اسامی نویسنده / نویسندگان می‌آید.

-        تعداد کلمات چکیده بین 150 تا 200 کلمه باشد.

-        چکیده باید ضمن رعایت اختصار، به روشنی گویای محتوای مقاله باشد. لازم است در چکیده به هدف/ مسئله، روش تحقیق، جامعه آماری و نمونه تحقیق، داده‌های تحقیق، نتایج و همچنین نتیجه‌گیری اشاره شود.

کلیدواژه‌های فارسی

-        تعداد کلیدواژه‌ها بین 5 تا 7 مورد باشد.

-        کلمات کلیدی فارسی و انگلیسی می‌بایست معادل هم باشند.

مقدمه

-        این بخش شامل توضیحات مقدماتی، بیان مسئله، هدف اصلی، پرسش‌ها است. تمام این موارد باید از انسجام و ارتباط کامل برخوردار باشد؛ به‌نحوی که خواننده بعد از مطالعه این بخش، تصویری جامع و کلی از موضوع و مسئله پژوهش دریافت نماید.

مبانی نظری

-        در این بخش از تحقیق، نظریه / نظریه‌هایی که محقق در مقاله خود استفاده کرده است به‌طور خلاصه ذکر می‌شوند. لازم است در بخش نتیجه‌گیری، محقق یافته‌های تحقیق را طبق این نظریات مورد تبیین و تفسیر قرار دهد.

پیشینه تجربی

-        در این بخش ابتدا به ذکر مقدماتی در مورد تحقیقاتی که قبلاً در ارتباط با موضوع انجام شده است پرداخته می‌شود. در ادامه پیشینه‌های پژوهش به تفکیک پیشینه خارجی و پیشینه داخلی مرور می‌شوند. لازم است حتماً در پایان این بخش استنتاجی منطقی از مرور پیشینه‌ها صورت ‌گیرد در نهایت به خلأهای پژوهشی موجود اشاره شود. لازم است محقق در بخش نتیجه‌گیری مقاله، به بیان شباهت‌ها و تفاوت‌های یافته‌های مطالعه خود و یافته‌های مطالعاتی که در بخش پیشینه تجربی می‌آورد، بپردازد.

روش و داده‌های تحقیق

-        محقق در این بخش از مقاله به‌طور دقیق و کامل به بیان روش یا رویکرد مورد استفاده، جامعه و نمونه مورد مطالعه، ابزار گردآوری داده‌ها و همچنین روش تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌پردازد. پژوهشگر باید روش پژوهش اعم از روش کمی یا کیفی را توضیح دهد تا خواننده تصویر روشنی از آنچه در طول پژوهش صورت گرفته است، به‌دست ‌آورد. ارائۀ توضیحات دقیق و روشن از فرایند طی شده تا حصول یافته‌های پژوهش ضروری است. پژوهشگر باید جامعۀ مورد نظر را مشخص کند تا خواننده بداند این مطالعه در ارتباط با چه افرادی انجام شده ‌است. او باید آزمودنی‌ها یا شرکت‌کنندگان در پژوهش را مشخص کند. البته در مقاله‌های موردی، شیوۀ انتخاب نمونه و نوع آزمودنی متفاوت از نمونه‌های پژوهش‌های دیگر است. پژوهشگر همچنین لازم است در مورد وسیله و ابزار گردآوری داده‌ها، به تفصیل توضیح دهد. البته در صورتی‌که وسیله و ابزار مورد استفادة محقق در جامعه علمی شناخته شده است، نیازی به توضیح دقیق و کامل نیست، و تنها ذکر نام آزمون و یا ابزار پژوهش به همراه توضیح مختصری دربارۀ پایایی و روایی ابزار کفایت می‌کند. اما اگر ابزار پژوهش توسط خود پژوهشگر طراحی شده است، توضیح کامل دربارۀ چگونگی ارزیابی پایایی و روایی ابزار مورد استفاده ضروری است. محقق باید روش تجزیه و تحلیل داده‌ها را نیز شرح داده، و به مراحل آماری طی شده اشاره نماید.

یافته‌ها

-        تحلیل و بیان داده‌های گردآوری شده در قالب‌های آماری (توصیفی و استنباطی)، کیفی، و ترکیبی همراه با تفسیر محدود داده‌ها در این بخش صورت می‌گیرد. برای توضیح و بیان داده‌های گردآوری شده، استفاده از یکی از ابزارهای نمودار، شکل، و جدول کافی است. در مواردی‌ که پژوهش دارای پرسش است، باید پاسخ به پرسش به شکل شفاف و بدون ابهام تشریح شود. در صورت وجود فرضیه در پژوهش، توصیف دقیق آزمون‌ها انجام گیرد و فرضیه‌های رد یا تأیید شده مشخص شوند.

-        در درج اطلاعات جداول، نمودارها و شکل‌ها دقت نمایید؛ داور مقاله باید با مطالعه آنها (بدون مراجعه به متن مقاله) اطلاعات کافی را مشاهده کند.

-        در هر قسمت از متن یافته‌ها که به یک جدول، نمودار و یا شکل اشاره شد، بلافاصله پس از اتمام پاراگراف، جدول، نمودار و یا شکل مربوطه ارائه شود.

بحث و نتیجه‌گیری

-        در این قسمت از مقاله، محقق باید به نتیجه معقول، منطقی و مسـتدل ارائه نماید. نداشـتن تعصـب و سـوگیری غیرمنصـفانه در نتیجـه‌گیـری از جمله مواردی است که محقق باید به آن توجه داشته باشد. ارتباط دادن نتایج با مباحث مطرح شده در پیشینه، ارائه راهبردها و پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده، مشخص کردن نقش نتـایج در پیشبرد علوم بنیادی و کاربردی و امثال آن، از جمله مواردی است که محقق باید به آنها توجه داشته باشد.

منابع فارسی و انگلیسی

-        لازم است مشخصات کامل و دقیق کلیه منابع مورد استفاده در متن مقاله در فهرست منابع پایانی مقاله آورده شود و در این زمینه انطباق کاملی وجود داشته باشد. لازم است از ذکر منابعی که احیاناً در متن مقاله به آنها استناد نشده است، پرهیز گردد.

-        فهرست منابع باید با ذکر کامل اطلاعات و بر اساس الگوی  APA تنظیم شود. این الگو را در شیوه ارجاع‌دهی مطالعه نمایید.

-        ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی بیایند.

-        منابع به ترتیب حروف الفبا و سپس به ترتیب تاریخ ذکر شوند.

 پیوست‌ها 

-        نویسنده در صورت نیاز می‌تواند برخی جداول، نمودارها و... را بعد از منابع و ذیل عنوان «پیوست‌ها» بیاورد.

 

5) نکات اساسی فنی و نگارشی مقاله

-        مقاله در نرم ­افزار Word تهیه و ارسال گردد.

-        حاشیه متن از سمت بالا و پایین باید 2/17 اینج ("2/17)  و از سمت چپ و راست 1/77 اینج ("1/77)  باشد. در این رابطه به مقالات منتشر شده در سایت اینترنتی نشریه نگاه کنید.

-        جداول، نمودارها و شکل‌ها نباید از حاشیه متن بیرون بزنند.

-        میان کلمه و نقطه (.)، کاما (،) و علامت سوال (؟) فاصله نباشد و پس از درج علامت، یک فاصله (Space) درج گردد. اصول سجاوندی یا نقطه‌گذاری (Punctuation) و صفحه‌آرایی رعایت شود.

-        لازم است درج نیم‌فاصله‌ها به صورت اصولی باشد. درج نیم‌فاصله را با فشار دادن همزمان سه کلید  «@+Shift+Ctrl»انجام دهید.

-        در نگارش مقاله توصیه می‌شود تا حد امکان از به‌­کار بردن واژه‌های بیگانه و ناآشنا پرهیز شود.

-        در متن مقاله، اعداد صفر تا نُه به حروف و اعداد 10 به بالا به عدد نوشته شود (به استثنای اعداد داخل جداول، شکل‌ها و شماره رفرنس‌های ارائه شده در پایان جمله و شماره‌­گذاری فرمول‌­ها).

-        لازم است معادل لاتین اسامی و مفاهیم مهم مقاله در پاورقی هر صفحه آورده شود.

-        در ارجاع‌دهی منابع انگلیسی در متن مقاله باید نام نویسنده / نویسندگان به فارسی ذکر شود و معادل انگلیسی نام / نام‌ها در پانوشت درج شود.

-        در متن مقاله و چکیده‌های فارسی و انگلیسی، علامت % به‌صورت کلمه درصد و Percent نوشته شود (به استثنای جداول و شکل‌ها).

-        لازم است در سرتاسر متن و در جداول، برای نشان دادن ممیز اعداد از علامت نقطه (.) پرهیز شده و از علامت ممیز(/) استفاده شود.

-        جداول، اشکال و نمودارها، هر یک باید به‌صورت جداگانه شماره‌گذاری شوند و برای هر کدام عنوان درج شود. عناوین جداول در بالای جدول و عناوین اشکال و نمودارها در ذیل آنها درج می‌شود (مثال: جدول 2: عنوان جدول).

-        کادر اطراف شکل‌ها باید حذف شود.

-        در داخل نمودارها، خطوطی که به صورت افقی نمایش داده می‌شود، نامرئی باشند.

-        جداول باید تایپ شده باشند. لازم است از درج جداول به صورت عکس در متن خودداری شود.

-        در جدول­ها، نمودارها و شکل­‌ها اعداد باید به فارسی درج شوند.

-        تمامی نمودارها باید در برنامه اکسل ترسیم و در مقاله درج شوند و به‌صورت عکس نباشند.

-        عنوان اشکال نباید در فایل تصویری درج شود. همچنین عنوان نمودارها نیز نباید در داخل نمودار درج شود. این عناوین باید در فایل متن مقاله نوشته شود.

-        هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به آن ستون باشد، مگر این­که تمام ستون­‌ها دارای واحد یکسان باشند که در این صورت باید واحد مربوطه در عنوان جدول قید شود.

-        لازم است فرمول‌ها شماره‌گذاری شوند.

نوع و اندازه فونت‌ها در بخش‌های مختلف مقاله

قلم عنوان انگلیسی مقاله

Times New Roman Bold 12

قلم اسامی نویسندگان (انگلیسی)

Times New Roman Bold 11

قلم چکیده انگلیسی

Times New Roman  11

قلم عنوان فارسی مقاله

Blotus Bold 13 

قلم اسامی نویسندگان (فارسی)

Blotus Bold 12 

قلم چکیده فارسی

Blotus 12 

قلم تیترها / عناوین

Blotus Bold 12 

قلم متن مقاله

Blotus 12 

قلم مطالب و عبارات انگلیسی داخل متن

Times New Roman 10

قلم پانوشت‌ها

Times New Roman 9

عنوان جداول، نمودار‌ها و شکل‌ها 

Blotus Bold 11 

مطالب فارسی داخل جداول، شکل‌ها و نمودارها

Blotus 10 

مطالب انگلیسی داخل جداول، شکل‌ها و نمودارها

Times New Roman 9

فاصله بین خطوط

Exactly 20 pt

 

ضمن رعایت شیوه‌های فنی و نگارشی گفته شده، لازم است تعداد صفحات مقاله 20 الی 25 صفحه ­باشد. در غیر این‌صورت، مقاله به نویسنده مسئول برگشت داده خواهد شد.

 

6) شیوه ارجاع‌دهی (داخل متن و منابع پایانی)

ارجاع‌دهی در این نشریه از الگوی APA تبعیت می‌کند. از این‌رو لازم است نویسندگان گرامی در ارجاع‌دهی درون متن و پایان مقاله از این الگو استفاده نمایند. در اینجا به مهمترین و کاربردی‌ترین نکات این الگو اشاره می‌شود.

 

کتاب فارسی

شیوه ارجاع‌دهی در داخل متن:

          متن متن متن متن متن متن متن (باقری و سعادتی، 1396: 88). 

شیوه ارجاع‌دهی در منابع پایانی:

          باقری، آرزو و مهسا سعادتی (1396). نمونه‌گیری پاسخگومحور: معرفی، مدیریت و اجرا، چاپ اول، تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.

 

فصلی از کتاب فارسی

شیوه ارجاع‌دهی در داخل متن:

          متن متن متن متن متن متن متن (عباسی شوازی و رازقی نصرآباد، 1388).

شیوه ارجاع‌دهی در منابع پایانی:

          عباسی شوازی، محمدجلال و حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد (1388). جنبه‌های جمعیتی فرهنگی ناباروری: مطالعه موردی در تهران، در رسول صادقی، جمعیت و توسعه در ایران، ابعاد و چالش‌ها، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.

 

مقاله فارسی با یک نویسنده

شیوه ارجاع‌دهی در داخل متن:

          متن متن متن متن متن متن متن (مطیع حق‌شناس، 1392: 91).

شیوه ارجاع‌دهی در منابع پایانی:

          مطیع حق‌شناس، نادر (1392). تأثیر تحولات ساختار جمعیتی بر عرضه نیروی انسانی و وضع فعالیت اقتصادی در ایران و آینده‌نگری آن تا افق 1404، دوفصلنامه مطالعات جمعیتی، دوره 1، شماره 2، صص 116-89.

 

مقاله فارسی با دو نویسنده

شیوه ارجاع‌دهی در داخل متن:

          متن متن متن متن متن متن متن (عبدالهی و قاضی طباطبایی، 1396: 88). 

شیوه ارجاع‌دهی در منابع پایانی:

          عبدالهی، عادل و محمود قاضی طباطبایی (1396). آزمون مدل نظری-مفهومی هم‌افزایی عقلانیت اقتصادی و اجتماعی در کنش فرزندآوری پایین، نامه انجمن جمعیت‌شناسی، سال 12، شماره 23، صص 117-84.  

 

مقاله فارسی با سه نویسنده یا بیشتر

شیوه ارجاع‌دهی در داخل متن:

         متن متن متن متن متن متن متن (کلانتری بنادکی و همکاران، 1395: 9).

شیوه ارجاع‌دهی در منابع پایانی:

         کلانتری بنادکی، سیده زهرا، عادل آذر و آمنه خدیور (1395). جمعیت و اشتغال در ایران: دیدگاه سیستمی، دوفصلنامه مطالعات جمعیتی، دوره 2، شماره 2، صص 37-7.

 

مقاله فارسی ارائه شده در همایش

شیوه ارجاع‌دهی در داخل متن:

          متن متن متن متن متن متن متن (رستمعلی‌زاده و حسینی، 1396: 5).

شیوه ارجاع‌دهی در منابع پایانی:

          رستمعلی‌زاده، ولی‌اله و قربان حسینی (1396). نقش زمینه‌های اجتماعی در توسعه پایدار روستایی با تأکید بر گرایش به سرمایه‌گذاری در میان جوانان روستایی، مقاله ارائه شده در همایش منطقه‌ای توسعه پایدار و بهره‌وری، دانشگاه پیام نور اهر، 11 آبانماه.

 

کتاب انگلیسی

شیوه ارجاع‌دهی در داخل متن:

          متن متن متن متن متن متن متن (عباسی شوازی و همکاران، 2009: 145).

          لازم است معادل لاتین اسم نویسنده در پانوشت بیاید:   Abbasi-Shavazi et al

 شیوه ارجاع‌دهی در منابع پایانی:

Abbasi-Shavazi, M. J.; P. Macdonald; & M. Hoseini Chavoshi (2009). "The Fertility Transition in Iran Revolution and Reproduction", Springer, 2009.

 

فصلی از کتاب انگلیسی

شیوه ارجاع‌دهی در داخل متن:

          متن متن متن متن متن متن متن (صادقی و همکاران، 2020: 305). 

          لازم است معادل لاتین اسم نویسنده در پانوشت بیاید:   Sadeghi et al

شیوه ارجاع‌دهی در منابع پایانی:

Sadeghi, R., M. J. Abbasi-Shavazi, and S. Shahbazin (2020). Internal Migration in Iran, Chapter 15, Pp.295-317. in M. Bell, A. Bernard, E. Charles-Edwards, and Y. Zhu (eds.), Internal Migration in the Countries of Asia, Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-44010-7_15

 

مقاله انگلیسی با یک نویسنده

شیوه ارجاع‌دهی در داخل متن:

          متن متن متن متن متن متن متن (خلج‌آبادی فراهانی، 2015: 122). 

          لازم است معادل لاتین اسم نویسنده در پانوشت بیاید:   Khalajabadi Farahani

شیوه ارجاع‌دهی در منابع پایانی:

Khalajabadi Farahani, F. (2015) Unmet Needs of Adolescents and Young People’s Sexual and Reproductive Health in Iran, (Editorial), Journal of Reproduction and Infertility, 2015, 16(3): 121-122.

 

مقاله انگلیسی با دو نویسنده

شیوه ارجاع‌دهی در داخل متن:

          متن متن متن متن متن متن متن (مدیری و رحیمی، 2019: 26).

          لازم است معادل لاتین اسامی نویسندگان در پانوشت بیاید:   Modiri & Rahimi

شیوه ارجاع‌دهی در منابع پایانی:

Modiri F. & A. Rahimi (2019). Male Contraceptive Methods: Prevalence, Trend and Associated Socioeconomic Factors, Crescent Journal of Medical and Biological Sciences (CJMB), 6(1): 24-30.

 

مقاله انگلیسی با سه نویسنده یا بیشتر

شیوه ارجاع‌دهی در داخل متن:

          متن متن متن متن متن متن متن (حدادمقدم و همکاران، 2018: 495).

          لازم است معادل لاتین نویسندگان در پانوشت بیاید:   Hadadmoghadam et al

شیوه ارجاع‌دهی در منابع پایانی:

Hadadmoghadam, M.; J. Ebadi; M. H. Rahmati; and, M. S. Shadkar (2018). Job Finding and Inflow to Unemployment : The Case of Iran, Journal of Money and Economy, 13(4): 491-499

 

پایان نامه

شیوه ارجاع‌دهی در داخل متن:

          متن متن متن متن متن متن متن (رازقی نصرآباد، 1390: 27).

شیوه ارجاع‌دهی در منابع پایانی:

          رازقی نصرآباد، حجیه بی‌بی (1390). الگوها و عامل مؤثر بر فاصله ازدواج تا تولد اول در ایران، پایان‌نامه دوره دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.