فرایند پذیرش و چاپ مقاله در نشریه مطالعات جمعیتی              لینک دانلود

 

  • ابتدا نویسنده مسئول، مقاله را در سامانه نشریه بارگذاری و ارسال می‌کند. قبل از این مرحله لازم است نویسندگان گرامی به دقت راهنمای نویسندگان را مطالعه نموده و مقاله را بر آن اساس تنظیم نموده باشند. در هنگام ارسال مقاله می‌بایست تمامی اطلاعات نویسنده / نویسندگان و همچنین اطلاعات مقاله در سامانه ثبت شود.
  • پس از ارسال مقاله از طریق سامانه، مقاله توسط کارشناس نشریه بررسی می‌شود. در صورتی که مقاله از ساختار علمی و نگارشی مدنظر مجله فاصله زیادی داشته باشد، مقاله در همین مرحله رد می‌شود. در صورتی که عدم تطابق با دستورالعمل راهنمای نویسندگان اندک باشد، مقاله جهت اصلاح به نویسنده مسئول برگشت داده می‌شود. در صورت رعایت کلیه نکات مندرج در دستورالعمل مذکور، مقاله به سردبیر نشریه ارسال می‌شود.
  • در مرحله بعد، مقاله در اولین جلسه هیئت تحریریه نشریه ارائه می‌شود و ضمن بررسی ارتباط آن با اهداف و موضوعات نشریه، نسبت به رد و یا ارسال مقاله به فرایند داوری تصمیم‌گیری می‌شود. در صورت تأیید در این مرحله، مقاله به فرایند داوری ارسال می‌شود.
  • در فرایند داوری، مقاله همزمان به دو داور تخصصی ارسال می‌شود. در صورت پذیرش مقاله توسط هر دو داور (که معمولاً همراه با اعمال اصلاحات مدنظر داوران است)، به مقاله پذیرش علمی داده می‌شود. در صورت عدم پذیرش مقاله توسط دو داور (طی هر مرحله از داوری)، مقاله کاملاً رد شده و به اطلاع نویسنده مسئول رسانده می‌شود. در صورتی که یک داور، مقاله را پذیرش نماید و داور دیگر آن را رد کند، مقاله به داور سوم (داور تطبیقی) ارسال می‌شود. نظر داور سوم در رد یا پذیرش مقاله تعیین‌کننده است. لازم به ذکر است که این امکان وجود دارد که مرحله داوری- اصلاح، داوران از اصلاحات صورت‌گرفته در مقاله قانع نشده و مقاله را رد نمایند.
  • در صورتی که در نهایت مقاله توسط داوران مورد پذیرش علمی قرار گیرد، مقاله توسط سردبیر و ویراستار تخصصی مجله نیز مطالعه می‌شود. لازم است اصلاحات مدنظر سردبیر و ویراستار تخصصی مجله نیز توسط نویسنده / نویسندگان اعمال شود.
  • با تأیید نهایی مقاله توسط سردبیر و ویراستار تخصصی، مقاله به ویراستار ادبی نشریه ارسال می‌شود. پس از ویرایش مقاله در این مرحله، مقاله به نویسنده مسئول ارسال می‌شود تا وی در جریان ویرایش صورت گرفته قرار گرفته و اشکال احتمالی در مقاله ویرایش‌شده را بیان نماید.
  • در مرحله بعد، مقاله توسط صفحه‌آرای مجله صفحه‌آرایی می‌شود. پس از صفحه‌آرایی، مقاله به نویسنده مسئول ارجاع می‌شود تا وی تأییدیه نهایی خود نسبت به شکل و محتوای مقاله را اعلام نماید. در صورت ورود هرگونه اشکال شکلی و محتوایی به مقاله در این مرحله، با اعلام نویسنده، صفحه‌آرا نسبت به رفع اشکال اقدام می‌نماید.
  • با پایان یافتن مرحله صفحه‌آرایی، از نویسنده مسئول خواسته می‌شود که هزینه چاپ مقاله را به حساب نشریه واریز نماید. پس از واریز، فایل تمام‌متن مقاله (به‌صورت پی‌دی‌اف) در سامانه نشریه منتشر می‌شود و به‌صورت آزاد و رایگان در دسترس عموم قرار می‌گیرد. همزمان فایل نهایی شماره جدید نشریه (حاوی 12 مقاله) نیز برای چاپ به تعداد محدود ارسال می‌شود.

 

فرایند پذیرش مقالات