اسامی داوران سال 1400(دوره 7، شماره 1 – شماره پیاپی 13)   

توکل آقایاری هیر (دانشگاه تبریز)؛

میلاد بگی (دانشگاه بوعلی‌سینا)

 فریبا سادات بنی‌هاشمی (مرکز آمار ایران)

فاطمه ترابی (دانشگاه تهران)

 محمد ترکاشوند مرادآبادی (دانشگاه یزد)

 حاتم حسینی (دانشگاه بوعلی سینا)

 سعید خانی (دانشگاه کردستان)

 ولی‌اله رستمعلی‌زاده (مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور)

مهدی رضایی (دانشگاه پیام نور)

 علی روحانی (دانشگاه یزد)

محمد ساسانی‌پور (مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور)

 مهسا سعادتی (مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور)

 سعیده سعیدی (پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی)

 سعیده شهبازین (مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور)

 رسول صادقی (دانشگاه تهران)

عادل عبدالهی (مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور)

عباس عسکری ندوشن (دانشگاه یزد)

ملیحه ­علی­‌مندگاری (دانشگاه یزد)

علی قاسمی‌ اردهائی (دانشگاه پیام نور)

شهلا کاظمی‌پور (دانشگاه تهران)

جعفر کرد زنگنه (دانشگاه پیام نور)

سیده زهرا کلانتری بنادکی (مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور)

سراج‌الدین محمودیانی (دانشگاه شیراز)

فاطمه مدیری (مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور)

محمود مشفق (دانشگاه علامه طباطبایی)

 بهناز موحدی (پژوهشگر مهاجرت‌های بین‌المللی)

 رضا نوبخت (دانشگاه پیام نور)


 اسامی داوران سال 1399 (دوره 6، شماره 2 – شماره پیاپی 12)   

محسن ابراهیم‌پور (مؤسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی)

زهرا اجاق (پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات)

مریم اردبیلی (دانشگاه علوم پزشکی قم)

آرزو باقری (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

ملیحه حدادمقدم (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

حاتم حسینی (دانشگاه بوعلی سینا همدان)

اردشیر خسروی (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)

 ولی‌اله رستمعلی‌زاده (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

مرجان رشوند (دانشگاه علامه طباطبایی)

زهرا رضایی قهرودی (دانشگاه تهران)

نسیبه زنجری (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)

محمد ساسانی‌پور (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

مهسا سعادتی (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

سعیده سعیدی (پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی)

سعیده شهبازین (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

رسول صادقی (دانشگاه تهران)

حسین ضرغامی (دانشگاه گلستان)

عادل عبدالهی (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

عباس عسکری ندوشن (دانشگاه یزد)

ایوب فرامرزی (پژوهشکده آمار)

علی قاسمی‌ اردهائی (دانشگاه پیام نور)

شهلا کاظمی‌‌پور (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

زینب کاوه‌فیروز (دانشگاه خوارزمی)

جعفر کرد زنگنه (دانشگاه پیام نور)

حسین محمودیان (دانشگاه تهران)

سراج‌الدین محمودیانی (دانشگاه شیراز)

محمود مشفق (دانشگاه علامه طباطبایی)

رضا نوبخت (دانشگاه پیام نور)

لیلی نیاکان (پژوهشکده بیمه)


اسامی داوران سال 1399 (دوره 6، شماره 1 شماره پیاپی 11)   

دکتر مرضیه ابراهیمی (دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر محمد امیرپناهی (دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر میلاد بگی (دانشگاه بوعلی‌سینا همدان)

دکتر سهیلا پروین (دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر فاطمه ترابی (دانشگاه تهران)

دکتر ملیحه حداد مقدم (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر حاتم حسینی (دانشگاه بوعلی‌سینا همدان)

دکتر سعید خانی (دانشگاه کردستان)

دکتر حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر ولی‌اله رستمعلی‌زاده (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر سعیده شهبازین (دانشگاه یزد)

دکتر محمدجلال عباسی شوازی (دانشگاه تهران)

دکتر علی عزیزی (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر علی قاسمی‌ اردهائی (دانشگاه پیام نور)

دکتر زهرا قربانی (دانشگاه تهران)

دکتر سراج‌الدین محمودیانی (دانشگاه شیراز)

دکتر فاطمه مدیری (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر نادر مطیع حق‌شناس (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر حسین میرزایی (دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر آرش نصر اصفهانی (اداره کل مطالعات اجتماعی شهرداری تهران)

دکتر رضا نوبخت (دانشگاه پیام نور)

دکتر لیلی نیاکان (پژوهشکده بیمه)

 


اسامی داوران سال 1398 (دوره 5، شماره 2 شماره پیاپی 10)  

دکتر میلاد بگی (دانشگاه بوعلی‌سینا همدان)

دکتر فریبا سادات بنی‌هاشمی (مرکز آمار ایران)

دکتر حاتم حسینی (دانشگاه بوعلی‌سینا همدان)

دکتر فریده خلج‌آبادی فراهانی (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر ولی‌اله رستمعلی‌زاده (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر نسیبه زنجری (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)

دکتر مهسا سعادتی (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر رسول صادقی (دانشگاه تهران)

دکتر عادل عبدالهی (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر علی قاسمی‌ اردهائی (دانشگاه پیام نور)

دکتر سیده زهرا کلانتری (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر سراج‌الدین محمودیانی (دانشگاه شیراز)

 


اسامی داوران سال 1398 (دوره 5، شماره 1 شماره پیاپی 9)  

دکتر محمد ترکاشوند مرادآبادی (دانشگاه یزد)

دکتر مهدی رضایی (دانشگاه پیام نور)

دکتر نسیبه زنجری (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)

دکتر محمد ساسانی‌پور (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر سعیده سعیدی (پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی)

دکتر سعیده شهبازین (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر محمد شیری (پژوهشکده آمار)

دکتر حسین ضرغامی (دانشگاه گلستان)

دکتر ایوب فرامرزی (پژوهشکده آمار)

دکتر شفیعه قدرتی (دانشگاه حکیم سبزواری)

دکتر سراج‌الدین محمودیانی (دانشگاه شیراز)

دکتر حسین میرزایی (دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر رضا نوبخت (دانشگاه پیام نور)

 


اسامی داوران سال 1397 (دوره 4، شماره 2 شماره پیاپی 8)  

دکتر علی‌یار احمدی (دانشگاه شیراز)

دکتر فرزام پوراصغر سنگاچین (سازمان برنامه و بودجه)

دکتر فاطمه ترابی (دانشگاه تهران)

دکتر محمد ترکاشوند مرادآبادی (دانشگاه یزد)

دکتر حاتم حسینی (دانشگاه بوعلی‌سینا همدان)

دکتر سعید خانی (دانشگاه کردستان)

دکتر حجیه بی‌بی رازقی ­نصرآباد (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر ولی‌اله رستمعلی‌زاده (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر نسیبه زنجری (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)

دکتر محمد ساسانی‌پور (دانشگاه یزد)

دکتر سعیده شهبازین (دانشگاه یزد)

دکتر رسول صادقی (دانشگاه تهران)

دکتر محمدجلال عباسی‌شوازی (دانشگاه تهران)

دکتر عباس عسکری­ ندوشن (دانشگاه یزد)

دکتر علی قاسمی‌ اردهائی (دانشگاه پیام نور)

دکتر حسین قدرتی (دانشگاه حکیم سبزواری)

دکتر مجید کوششی (دانشگاه تهران)

دکتر محمود مشفق (دانشگاه علامه طباطبایی)

 


اسامی داوران سال 1397 (دوره 4، شماره 1 شماره پیاپی7)  

دکتر حاتم حسینی (دانشگاه بوعلی سینا همدان)

دکتر فریده خلج‌آبادی فراهانی (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر ولی‌اله رستمعلی‌زاده (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر نسیبه زنجری (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)

دکتر محمد ساسانی‌پور (دانشگاه یزد)

دکتر رسول صادقی (دانشگاه تهران)

دکتر عادل عبدالهی (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر عباس عسکری ندوشن (دانشگاه یزد)

دکتر ملیحه­ علی‌­مندگاری (دانشگاه یزد)

دکتر شهلا کاظمی­‌پور (موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر زینب کاوه فیروز(دانشگاه خوارزمی)

 


اسامی داوران سال 1396 (دوره 3، شماره 2 شماره پیاپی 6)  

دکتر سعید خانی (دانشگاه کردستان)

دکتر احمد دراهکی (دانشگاه علامه­طباطبایی)

دکتر حجیه­ بی‌­بی رازقی نصرآباد (موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر مهسا سعادتی (موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر رسول صادقی (دانشگاه تهران)

دکتر بهرام صلواتی (موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر محمود قاضی طباطبایی (دانشگاه تهران)

دکتر عادل عبدالهی (موسسه مطالعات و مدیری جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر عباس عسکری ندوشن (دانشگاه یزد)

دکتر شهلا کاظمی‌­پور (موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر حسین محمودیان (دانشگاه تهران)

دکتر فاطمه مدیری (موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

 


اسامی داوران سال 1396 (دوره 3، شماره 1 شماره پیاپی 5)  

دکتر توکل آقایاری هیر (دانشگاه تبریز)

دکتر علی­یار احمدی (دانشگاه شیراز)

دکتر فاطمه ترابی (دانشگاه تهران)

دکتر حاتم حسینی (دانشگاه بوعلی سینا همدان)

دکتر حجیه ­بی­‌بی رازقی نصرآباد (موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر مهدی رضایی (دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی)

دکتر مهسا سعادتی (موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر رسول صادقی (دانشگاه تهران)

دکتر صادق صالحی (دانشگاه مازندران)

دکتر محمدجلال عباسی شوازی (دانشگاه تهران)

دکتر ملیحه­ علی­‌مندگاری (دانشگاه یزد)

دکتر سیدمحمود قاضی طباطبایی (دانشگاه تهران)

دکتر حسین محمودیان (دانشگاه تهران)

دکتر فاطمه مدیری (موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر محمود مشفق (دانشگاه علامه طباطبایی)

 


اسامی داوران سال 1395 (دوره 2، شماره 2 شماره پیاپی 4)  

دکتر میمنت حسینی چاوشی (دانشگاه ملبورن استرالیا)

دکتر حجیه­ بی­‌بی رازقی نصرآباد (موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر علی رجب‌زاده قطرمی (دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر مهدی رضایی (دانشگاه پیام نور)

دکتر مهسا سعادتی (موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر رسول صادقی (دانشگاه تهران)

دکتر محمدجلال عباسی شوازی (دانشگاه تهران)

دکتر ملیحه ­علی­‌مندگاری (دانشگاه یزد)

دکتر فریده خلج‌آبادی فراهانی (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر غلامعلی فرجادی (مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی)

دکتر شهلا کاظمی‌پور (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر منصوره لولاآور (دانشگاه تهران)

دکتر سیدفرخ مصطفوی (مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی)

دکتر محمد وصال (دانشگاه صنعتی شریف)


اسامی داوران سال 1395 (دوره 2، شماره 1 شماره پیاپی 3)  

دکتر حاتم حسینی (دانشگاه بوعلی‌سینا همدان)

دکتر مهدی رضایی (دانشگاه پیام نور)

دکتر رسول صادقی (دانشگاه تهران)

دکتر علی قاسمی‌ اردهائی (دانشگاه پیام نور)

دکتر حسن عینی زیناب (دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر شفیعه قدرتی (دانشگاه حکیم سبزواری)

دکتر شهلا کاظمی‌پور (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر فاطمه مدیری (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر محمد میرزایی (دانشگاه تهران)

دکتر فریده خلج‌آبادی فراهانی (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر حسین محمودیان (دانشگاه تهران)

دکتر آتوسا مصطفوی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)

 


اسامی داوران سال 1392 (دوره 1، شماره 2 شماره پیاپی 2)  

دکتر اکبر آقاجانیان (دانشگاه ایالتی فایت‌ویل آمریکا)

دکتر حمید ابریشمی (دانشگاه تهران)

دکتر فریده خلج‌آبادی فراهانی (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر حبیب‌الله زنجانی (دانشگاه تهران)

دکتر حسن سرایی (دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر شهلا کاظمی‌پور (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر محمدجواد محمودی (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر محمود مشفق (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور) 


اسامی داوران سال 1392 (دوره 1، شماره 1 شماره پیاپی 1)  

دکتر حبیب‌الله زنجانی (دانشگاه تهران)

دکتر حسن سرایی (دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر سیدمحمد سیدمیرزایی (دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر شهلا کاظمی‌پور (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر محمود مشفق (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر محمد میرزایی (دانشگاه تهران)

دکتر حسین محمودیان (دانشگاه تهران)

دکتر محمدجواد محمودی (مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور)

دکتر اکبر آقاجانیان (دانشگاه ایالتی فایت‌ویل آمریکا)