نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مردم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشیار جمعیت شناسی، مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، تهران، ایران

4 دانشیار جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

توسعه کاربرد فناوری‌های نوین کمک‌باروری، از قبیل مادر (رحم) جایگزین، به تحقق آرزوهای بسیاری از زوج‌های نابارور برای فرزنددار شدن کمک نموده است، اما در عین حال، ابعاد مسأله‌گونه متعددی نیز مطرح نموده است. هدف پژوهش حاضر واکاوی برخی از موانع و چالش‌هایی است که مادران جایگزین تجربه می‌نمایند. روش مطالعه از نوع کیفی و انسان‌شناسی پدیدارشناسانه است. مطالعه میدانی تحقیق در سال 1399، به کمک ابزار مشاهده مشارکتی و مصاحبه عمیق با 12 مادر جایگزین، طی بازه زمانی پنج ماهه در پژوهشکده علوم تولیدمثل یزد انجام شد. تحلیل داده‌ها به روش تحلیل مضمون آترید استرلینگ انجام گرفت. یافته‌ها در قالب 27 مفهوم، 9 خرده مضمون و چهار مضمون اصلی شامل کج‌فهمی اجتماعی، وابستگی عاطفی به جنین، عوارض بارداری و استتار اجتماعی بیان شده است. این مضامین بیانگر موانع و مشکلاتی است که مادران جایگزین با آنها روبرو هستند. فرهنگ‌سازی در این زمینه و توجه به نیازهای عاطفی و مشاورۀ روانی به مادران جایگزین پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Social and cultural challenges of surrogacy: The experience of Surrogate Mothers in Yazd, Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Ghane-Mokhallesouni 1
  • Abbas Askari-Nodoushan 2
  • Hajiieh Bibi Razeghi-Nasrabad 3
  • Ahmad Kalateh Sadati 4

1 M.A. in Anthropology, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

2 Associate Professor of Demography, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

3 Associate Professor of Demography, National Institute for Population Research, Tehran, Iran

4 Associate Professor of Sociology, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Advances in new assisted reproductive technologies, such as surrogacy, have helped fulfill the desire of many infertile couples to have children. However, it has also raised several dimensions of the issue. The purpose of this study is to investigate some of the barriers and challenges that surrogate mothers experience in the process of using this technology. The study was conducted with a qualitative approach and phenomenological anthropology method. Data were collected through two techniques of participatory observation and semi-structured interviews with 12 complete surrogate mothers in Yazd. The data analysis technique was Sterling thematic analysis. Findings are expressed in the form of 27 concepts, 9 sub-themes and 4 main themes including social misunderstanding, emotional dependence, physical problems, and social camouflage. These themes indicate that surrogate mothers face numerous and significant obstacles and problems. Awareness of new reproductive technologies at different social levels and attention to the emotional needs and psychological counseling of surrogate mothers are some of the suggestions of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surrogate mothers
  • Surrogacy
  • Infertility
  • Assisted Reproductive Technologies
  • Yazd