نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکتری جامعه‌شناسی، مدرس و پژوهشگر جمعیت‌شناسی

چکیده

این مقاله با استفاده از روش‌های نوین جمعیتی،‌ میزان باروری کل و شاخص‌های مربوطه را به‌صورت چندمتغیری بررسی می‌نماید. روش مورد استفاده در این بررسی بر اساس مدل رگرسیونی بقا با بازه‌های زمانی‌ مجزای افزایش در تعداد فرزندان برای هر پیشرفت موالید به‌صورت جداگانه می‌باشد. پیشرفت موالید و یا افزایش در تعداد فرزندان عبارت است از انتقال یک زن از تولد به تولد اولین فرزند، انتقال از تولد اول به دوم، انتقال از تولد فرزند دوم به سوم و الی‌ آخر. مدل‌های مربوط به هر انتقال، به‌صورت جداگانه، مجموعه‌ای از احتمالات تولد را پیش بینی‌ می‌نمایند. این احتمالات در ساختن جداول عمر چندبعدی باروری به‌کار می‌روند.
داده‌های مورد استفاده، نمونه 2% داده‌های خام سرشماری سال ۱۳۸۵ است و بررسی به صورت چندمتغیری باروری، هم به‌صورت مقطعی و هم به‌صورت نسلی انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که گذار باروری ایران در دو مرحله اتفاق افتاده است: 1) مرحله اول شامل محدود نمودن موالید و کم کردن تعداد فرزندان می‌باشد، 2) مرحله دوم شامل به تعویق انداختن فرزندآوری. در مرحله اول انتقال باروری، زنان با باروری بالا شروع به کاستن از تعداد بچه‌های زنده به‌دنیا‌ آمده می‌نمایند. در مرحله دوم، زنان با باروری پایین زمان فرزندآوری خود را به تعویق می‌اندازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Esimating Total Fertility Rate and Its Components in Iran; Using Multivariate Demographic Method

نویسنده [English]

  • Hasan Eini Zeinab

PhD in Sociology, researcher in demography

چکیده [English]

This paper applies a new multivariate demographic method to study total fertility rate and its components in Iran. The method is based on discrete-time survival models of parity progression, with one such model for each parity transition. Parity transitions are transition from woman’s own birth to her first birth (0-1), from first to second birth (1-2), from second to third birth (2-3), and so on. Survival models yield probabilities of having a (first) birth by age, parity, and duration in parity. These probabilities are then used to construct multivariate multi-dimensional fertility life tables.
The study uses a %2 sample of Iran’s 2006 Population and Housing Census and includes both period and cohort approaches. The analysis shows a two-stage fertility transition in Iran. Fertility control, at first stage, includes lowering and limiting fertility at higher and lower ages of reproduction. The second phase of fertility transition is to postpone the timing of childbearing. In the first stage of fertility transition, women with high fertility, diminishes their number of childbearing, while in the second fertility transition, women with low fertility postpone their childbearing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multivariate Methods
  • Period Approach
  • Cohort Approach
  • Iran
عینی‌زیناب، حسن (1391). "بررسی چندمتغیری میزان باروری کل و شاخص‌های مربوطه در ایران"، گزارش طرح تحقیقاتی، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.
Abbasi-Shavazi, M.J., P. McDonald, M. Hosseini-Chavoshi (2009). “The Fertility Transition in Iran: Revolution and Reproduction”. Dordrecht: Springer.
Allison, P. (1995). “Survival Analysis Using SAS: A Practical Guide. Cary”, N.C.: SAS Institute Inc.
Eini-Zinab, H. (2010). “The effect of child mortality on fertility in India. Ann Arbor”, MI: ProQuest LLC.
Eini-Zinab, H. (2011). “Multivariate life table methodology for estimating the effect of child mortality on the total fertility rate and its components”. East-West Center Working Paper 123. Honolulu: East-West Center.
http://www.eastwestcenter.org/fileadmin/stored/pdfs/popwp123.pdf
Eini-Zinab, H. (2013). “Multidimensional life-table analysis of the effect of child mortality on total fertility in India, 1992–93, 1998–99, 2005–06”. Population Studies: A Journal of Demography, 67 (1).
Luther, N. Y., and L. J. Cho. (1988). “Reconstruction of birth histories from census and household survey data”. Population Studies, 42: 451–72.
Retherford, R.D. )1985(. “A theory of marital fertility transition”. Population Studies. 39: 249–268.
Retherford, R.D., N. Ogawa, R. Matsukura, and H. Eini-Zinab (2009). “Multivariate Analysis of Parity Progression-based Measures of the Total Fertility Rate and its Components Using Individual-level Data”. East-West Center Working Paper, No. 119. Honolulu: East-West Center.
Retherford, R.D., N. Ogawa, R. Matsukura, and H. Eini-Zinab (2010). “Multivariate analysis of parity progression-based measures of the total fertility rate and its components”. Demography 47(1): 97–124.
Retherford, R.D., H. Eini-Zinab, M.K. Choe, N. Ogawa, and R. Matsukura (2011). “Further Development of Methodology for Multivariate Analysis of the Total Fertility Rate and its Components Based on Birth-history Data”. East-West Center Working Paper 122. Honolulu: East-West Center.
Retherford, R.D., H. Eini-Zinab, M.K. Choe, N. Ogawa, and R. Matsukura (2013). “Multidimensional life table estimation of the total fertility rate and its components”. Demography, 50 (4).