نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جمعیت‏شناسی دانشگاه تهران، محقق مؤسسه سیاست‏های عمومی دانشگاه ملی استرالیا و رئیس موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

2 دکترای جمعیت‏شناسی، گروه جامعه‏شناسی دانشگاه کردستان

چکیده

صاحب‏نظران اقتصادی رفتار باروری زوجین در بسترهای مختلف را از دیدگاه اقتصادی تبیین نموده‏اند. نظریه‏های جدیدتر برخاسته از مدل اقتصاد خُرد باروری، باروری پایین را ناشی از شرایط ناامن اقتصادی و واکنشی به فاصله بین واقعیات و انتظارات اقتصادی دانسته‏اند. بطور ویژه، طرفداران نظریه اجتناب از خطر، تأخیر در ازدواج و نگرش‏های کم‏فرزندی را مکانیسم مدیریت رفتاری افراد با توجه به شرایط و یا انتظارات اقتصادی خویش می‏دانند. مقاله حاضر، رابطه‌ی ناامنی اقتصادی و ایده‏آل‏های ازدواج و باروری را در میان دو نسل مادران و فرزندان در شهرستان سنندج بررسی کرده است. داده‏های تحقیق از پیمایش ایده‏آل‏ها و رفتارهای باروری سنندج در سال 1393 اخذ شده و اطلاعات مربوط به 210 نفر از نسل مادران و 210 نفر از نسل فرزندان جوان 29-15 ساله هرگز ازدواج‏نکرده‌ی خانوارهای پیمایش مذکور است. نتایج مطالعه، ضمن نشان دادن تفاوت در ویژگی‏های زمینه‏ای و ایده‏آل‏های ازدواج و باروری دو نسل، رابطه معنی‏دار ناامنی اقتصادی با این ایده‏آل‏ها را آشکار ساخت. نتایج تحلیل چند متغیره نیز نشان داد که ناامنی اقتصادی همراه با متغیرهای سن، محل سکونت و تحصیلات افراد تبیین‏کننده ایده‏آل‏های ازدواج و باروری پایین در میان دو نسل است. نتیجه سیاستی مقاله آن است‏که به‏منظور جلوگیری از کاهش بیشتر ایده‏آل‏ها و در نتیجه پیشگیری از شکل‏گیری باروری بسیار پایین، سیاست‏های جمعیتی بایستی با توجه به وضعیت اقتصادی جوانان در سن ازدواج و زوجین در سنین باروری تنظیم شوند، و برنامه‏های حمایتی که امنیت اقتصادی جوانان را تضمین نموده و تسهیل‏کننده‌ی تحقق ایده‏آل‏های ازدواج و فرزندآوری می‏باشند، در اولویت قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Economic Insecurity, Marriage and Fertility Ideals: A Study among Mothers and Children Generations in Sanandaj District

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi 1
  • Saeed Khani 2

1 Professor, Department of Demography, University of Tehran, Researcher, Institute of Public Policy, National University of Australia, and Head of the National Population Studies & Comprehensive Management Institute.

2 PhD in Demography, Department of Sociology, Kurdistan University

چکیده [English]

from an economic perspective. Newer theories arose from the microeconomics of fertility have attributed the low fertility ideals to the economic insecure conditions and a response to the gap between economic realities and expectations. Specifically, the adherents of risk aversion theory have conceived the delay in marriage and low childbearing ideas as individual's behavioral management mechanism related to their economic conditions or expectations. This study has investigated the relationship between economic insecurity and the marriage and fertility ideals among mothers and younger generation (their unmarried youth children) in Sanandaj district. The data was derived from "Sanandaj's Fertility Ideals and Behaviors Survey (SFIBS) in 2014" and a sample of 210 mothers and 210 unmarried youth children of them in survey's households were considered. The results showed both difference in background characteristics and marital and fertility ideals of the two generations, and significant relationship between economic insecurity and marital and fertility ideals. Moreover, the results of multivariate analyses showed that economic insecurity, after control of effect of age, residence location and education explains the low marriage and fertility ideals among the two generations. According to these results, to prevent greater reduction in fertility ideals and resulted very low fertility, population policies need to be introduced based on the economic situation of young people in marriage age and couples in childbearing ages.  Finally, the prioritization of supportive programs that ensures economic security for young people is utmost important to facilitate the realization of the marriage and childbearing ideals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ideal marriage age
  • Ideal number of children
  • Economic insecurity
  • Gap between economic realities and expectation
پوراصغرسنگاچین، فرزام، اسماعیل صالحی، و مرتضی دیناروندی (1391)، سنجش سطح توسعه‏یافتگی استان‏های کشور ایران با رویکرد تحلیل عاملی، آمایش سرزمین، دوره چهارم، شماره 2، صص 26- 5.
حسین‏زاده، جواد و عزیزالله فرهادی (1393)، سیمای استان‏های کشور از نگاه حساب‏های منطقه‏ای در سال 1390، آمار، شماره 5، صص 39- 35.
خانی، سعید، حسین راغفر و اسعد خانی (1391)، تحولات ساختار سنی جمعیت ایران؛ احتمال افزایش بیکاری و اثراتآن بر امنیت ملّی، مقاله ارائه شده در ششمین همایش ملی انجمن جمعیت‏شناسی ایران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، 18 و 19 آبان 1391.
رازقی نصرآباد، حجیه بی‏بی و حسن سرایی (1393)، تحلیل کوهورتی (نسلی) نگرش زنان درباره ارزش فرزند در استان سمنان، زن در توسعه و سیاست، دوره 12، شماره 2، صص 250- 229.
شیدانی، رضا (1392)، بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به خواست فرزندان کمتر در میان زنان 49- 15 ساله دارای همسر ساکن در شهر تهران، پایان‏نامه کارشناسی ارشد جمعیت‏شناسی، دانشگاه تهران: دانشکده علوم اجتماعی.
عباسی‌شوازی، محمدجلال و میمنت حسینی‌چاووشی (1392). روند و سطح باروری طی چهار دهه اخیر در ایران: کاربرد روش فرزندان خود در برآورد باروری در سرشماری‌های 1365 و 1390، گزارش تحقیقاتی، پژوهشکده آمار، مرکز آمار ایران.
عباسی‌شوازی، محمدجلال، میمنت حسینی‌چاوشی، پیتر مک­دونالد و بهرام دلاور (1383). تحولات باروری در ایران؛ شواهدی از چهار استان منتخب، تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
عسکری‌ندوشن، عباس، محمدجلال عباسی‌شوازی، و رسول صادقی (1388). مادران، دختران و ازدواج؛ تفاوت­های نسلی در ایده­ها و نگرش­های ازدواج در شهر یزد، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، 11(44)، صص 33- 7.
فطرس، محمد حسن و محمود بهشتی‏فر (1385). تعیین سطح توسعه‏یافتگی استان‏های کشور و نابرابری بین آن‏ها طی سال‏های 1373 و 1383، نامه اقتصادی، جلد 2، شماره 2، صص 122- 101.
کلانتری، صمد و محمد گنجی (1384)، شاخص‏های توسعه اجتماعی و اقتصادی در ایران، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 211 و 212.
گِر، تدا. رابرت (1377)، چرا انسان­ها شورش می­کنند، (ترجمه علی مرشدی­زاده)، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
محمدپور، احمد و محمدتقی ایمان (1387)، بازسازی معنائی پیامدهای تغییرات اقتصادی در منطقه اورامان تخت کردستان ایران: ارائه یک نظریه زمینه‏ای، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 28، صص 213- 191.
محمودیان، حسین و مهدی رضایی (1391)، زنان و کنش کم­فرزندآوری: مطالعه موردی زنان کُرد، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، سال چهاردهم، شماره 55، صص 225- 173.
مردان­تبار، حسام (1391)، جایگاه اقتصادی ایران در جغرافیای جهانی تورم؛ ایران در باشگاه دو رقمی­ها، فصلنامه تازه­های اقتصاد، شماره 136، صص 171- 170.
مرکز آمار ایران (1390). نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان سنندج، دفتر آمار و اطلاعات استانداری.
مرکز آمار ایران (1390). سالنامه آماری کردستان 1390.
مرکز آمار ایران (1385)، نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 کل کشور.
مرکز آمار ایران (1385)، نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان کردستان.
مرکز تحقیقات استراتژیک (1386)، خلاصه مدیریتی گزارش تحقیقاتی ویژگی‏های استان‏های کشور، 1385- 1383، مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت پژوهش‏های اقتصادی.
معینی، مریم، ابوالقاسم پوررضا و فاطمه ترابی (1391)، نقش عوامل اقتصادی و چانه‏زنی درون خانوار بر تقاضای فرزند دوم در ایران، نامه انجمن جمعیت‏شناسی ایران، سال هفتم، شماره 14، صص 136- 113.
نشریه آینده­نگر (1391)، دیباچه: ده نکته درباره بازار کار و بیکاری در ایران، شماره سیزدهم، نشریه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی.
Abbasi-Shavazi, M. J., and P. McDonald (2005), National and Provincial level Fertility Trends in Iran, 1972-2000, Working Paper in Demography, No. 94, the Australian National University, Canberra.
Abbasi-Shavazi, M. J., McDonald, P., and M. Hosseini-Chavoshi (2009). The Fertility Transition in Iran: Revolution and Reproduction, New York: Springer.
Anxo, D., Bosch, G., and J. Rubery (2010), Shaping the Life Course: A European Perspective, In D. Anxo, G. Bosch, & J. Rubery (eds.), The Welfare State and Life Transitions: A European Perspective (Pp. 1-70).
Beck, U. (1999). World Risk Society, Malden Mass: Polity Press.
Bernardi, L., Klarner, A., and H. von der Lippe (2008), Job Insecurity and the Timing of Parenthood: A Comparison between Eastern and Western Germany, European Journal of Population, 24: 287-313.
Bernardi, L., Keim, S., and H. von der Lippe (2007). Social Influences on Fertility: A Comparative Mixed Methods Study in Eastern and Western Germany, Journal of Mixed Methods Research, 1(1), pp. 23-47.
Blau, F., Ferber, M. A., and A. E. Winkler (2002). The Economics of Women, Men, and Work, 4th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.
Caldwell, J. C., and T. Schindlmayr (2003). Explanations of the Fertility Crisis in Modern Societies: A Search for Commonalities, Population Studies-a Journal of Demography, 57(3): 241-263.
De Lange, M., Wolbers, M. H. J., Gesthuizen, M., and W. C. Ultee (2014). The Impact of Macro- and Micro-Economic Uncertainty on Family Formation in The Netherlands, European Journal of  Population, Springer Science + Business Media Dordrecht 2014, DOI 10.1007/s10680-013-9306-5.
Easterlin, R. A. (1978). What Will 1984 Be Like? Socioeconomic Implications of Recent Twists in Age Structure, Demography, 15(4): 397-432.
Easterlin, R. A. (1976). the Conflict between Aspiration and Resources, Population and Development Review, 2: 418-425.
Egel, D. and D. Salehi-Isfahani (2010). Youth Transitions to Employment and Marriage in Iran: Evidence from the School to Work Transition Survey, with Daniel Egel, Middle East Development Journal, 2(1), 89-120.
Fiori, F., Rinesi, F., Pinnelli, A., and S. Prati (2013). Economic Insecurity and the Fertility Intentions of Italian Women with One Child, Population Research and Policy Review, 32(3): 373-413.
Goldstein, J., Lutz, W., and M. R. Testa (2003). The Emergence of Sub Replacement Family Size Ideals in Europe, Population Research Policy Review, 22: 479-496.
Hin, S., Gauthier, A., Goldstein, J., and C. Buhler (2011). Fertility Preferences: what Measuring Second Choices Teaches Us, Vienna Yearbook of Population Research, Vol. 9, pp. 131-156.
Kohler, H. P., Billari, F. C., and J. A. Ortega (2006). Low Fertility in Europe: Causes, Implications and Policy Options, Pp. 48-109 in The Baby Bust: Who Will Do the Work? Who Will Pay the Taxes, edited by F. R Harris Lanham, MD: Row man & Littlefield Publishers.
Kravdal, O. (1994). the Importance of Economic Activity, Economic Potential and Economic Resources for the Timing of First Births in Norway, Population Studies, 48(2): 249-267.
Letablier, M. T., and A. Salles (2013). Labor Market Uncertainties for the Young Workforce in France and Germany: Implications for Family Formation and Fertility, CES Working Papers, Work Package 3: Individual Pathways to Flexibility and Sustainability in Europe, European 7th Framework Programme.
McDonald, P., and H. Moyle (2010). Why do English-Speaking Countries have Relatively high Fertility?, Journal of Population Research, Vol. 27, No. 4, Pp. 247-273.
McDonald, P. (2008). Very Low Fertility: Consequences, Causes and Policy Approaches, Japanese Journal of Population 6(l), pp. 19-23.
McDonald, P. (2006). Low Fertility and the State: The Efficacy of Policy, Population and Development Review, 32(3): 485-510.
McDonald, P. (2002). Sustaining Fertility Through Public Policy: The Range of Options, Population (English Edition), 57(3): 417-446.
McDonald, P. (1996). Demographic Life Transitions: An Alternative Theoretical Paradigm, Health Transition Review, Supplement 6: 385-392.
Miller, W. B. (1994). Childbearing Motivations, Desires, and Intentions: A Theoretical Framework, Genetic, Social and Psychology Monographs, 102(2): 225-258.
Mills, M., and H. P. Blossfeld (2005). Globalization, Uncertainty and Changes in Early Life Courses, In H.P. Blossfeld, M. Mills, E. Klijizing, and K. Kurz (Eds.), Globalization, Uncertainty, and Youth in Society, (pp. 1-24). New York: Rutledge.
Mills, M., and H. P. Blossfeld (2003). Globalization, Uncertainty and Changes in Early Life Courses, Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 6.Jahrg. Heft2/2003, S. 188-218.
Modena, F., Rondinelli, C., and F. Sabatini (2012). Economic Insecurity and Fertility Intentions: The Case of Italy, Munich Personal RePEc Archive.
Moeeni, M., Pourreza, A., Torabi, F., Heydari, H., and M. Mahmoudi (2014). Analysis of Economic Determinants of Fertility in Iran: A Multilevel Approach, International Journal of Health Policy and Management, 3(3), 135-144.
Örsal, D. D. K., and J. R. Goldstein (2010), The Increasing Importance of Economic Conditions on Fertility, MPIDR Working Paper, Max Planck Institute for Demographic Research.
Perugini, M., and R. D. Bagozzi (2001), The Role of Desires and Anticipated Emotions in Goal-directed Behaviors: Broadening and Deepening the Theory of Planned Behavior, British Journal of Social Psychology, 40: 79-98.
Rossier C., and L. Bernardi (2009). Social Interaction Effects on Fertility: Intentions and Behaviors, European Journal of Population, 25: 467-485.
Sobotka, T., Skirbekk, V., and D. Philipov (2010). Economic Recession and Fertility in the Developed World: A Literature Review, European Commission, Directorate-General “Employment, Social Affairs and Equal Opportunities”, Unit E1-Social and Demographic Analysis, Vienna Institute Demography.
Western, B., Bloom, D., Sosnaud, B., and L. Tach (2012). Economic Insecurity and Social Stratification, Annual Review of Sociology, 38, 341-359.
Wheeler, M. (2011). Contemporary Topics in Low Fertility: Late Transitions to Parenthood and Low Fertility in East Asia, a Dissertation in Demography. University of Pennsylvania
Witte, J. C., and G. G. Wagner (1995). Declining Fertility in East Germany after Unification: A Demographic Response to Socioeconomic Change, Population and Development Review, 21(2):387-397.